За Черноморец

Разположен на южния бряг на големия бургаски залив, град Черноморец се отличава с мек климат, късна есен и дълго топло лято. Слънцето грее 2100-2200 часа на година, летните температури на водата достигат до 20 26 ° С. Мекият златист пясък покрива крайбрежие с дължина повече от 9 км. Ако погледнете отгоре то прилича на цвете.
Не по-малко вълнуващи са и черноморските гранитни скали, стоейки на които, човек може да се любува на необятни морски простори. Растителността в района на град Черноморец е характерна за южното крайбрежие. В близките гори на планина Странджа растат дъб и габър, а ясен, клен и бряст се срещат рядко. Едно от най-красивите дървета – сребриста липа се среща по североизточните части на местността Бакърлъка. Други типично дърво е смокинята. Неповторимият и аромат се чувства цяло лято, а от вкусните плодове, местните жени прявят уникално домашно сладко.
До края на миналия век в непристъпните крайбрежни гори наоколо са живели вълци, лисици и чакали. Говори се че някога в Бакарлъка и Чуплака живеел рис.
Въпреки рязкото намаляване на количеството животни, тук се срещат диви кози, зайци, глигани. За разлика от животните разнообразието на птиците е по-голямо – орел, бекас, сокол, дрозд, славей, синигер, чучулига. Тук може да се срещне и много красивата и малка птичка от семейство колибри, която се слива със цвета на морето. Над града преминава пътя на прелетните птици “Via Pontika” . Неописуемо красива е есента и пролетта, когато е небето летят пеликани и щъркели.

Enigma Design 2015 Frontier Theme
Scroll Up